מה עושים כשהזקיק מגיע לגודל המתאים?

כאשר הזקיקים מגיעים לגודל הרצוי - 17 מ"מ ויותר - וכאשר בדיקת הדם מצביעה על כך שרמת ההורמונים היא במידה המתאימה, נותנים למטופלת תרופה שגורמת להבשלת הביצית בזקיק. זריקה זו גם תתזמן את צועד שאיבת הביציות אשר תתקיים כ – 36 שעות לאחר הזריקה הזו. שני התכשירים הקיימים בארץ הם אוביטרל ופרגניל.  את הזריקה הזאת על המטופלת להזריק בשעה מדויקת לפי הוראות הרופא כ – 36 שעות לפני המועד המתוכנן לשאיבת הביציות.

@media (min-width: 50px){ .carousel-text h5 { font-size: 30px !important; } }